Wat is bewindvoering?

Bewindvoering, u heeft er vast wel eens over gehoord. Wanneer u er echter niet veel mee te maken heeft gehad, kan het zijn dat u niet zo goed weet wat het is. Toch kan het wel voorkomen dat iemand in uw omgeving op een gegeven moment bewindvoering nodig heeft. In dat geval is het fijn om te weten wat bewindvoering is en wanneer deze kan worden toegewezen. Daarom vindt u er op deze pagina meer informatie over.

Wat is bewindvoering precies?

Bewindvoering is een maatregel die genomen wordt om iemand te beschermen die zelf niet (meer)zijn financiën en bijbehorende administratie kan beheren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met dementie, mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking en aan mensen met een verslaving. Deze mensen worden dankzij de bewindvoering beschermd voor zichzelf. Ook mensen die financieel worden uitgebuit, kunnen onder bewind worden gesteld en zodoende tegen de uitbuiters worden beschermd. Bewindvoering wordt dan ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Als iemand onder bewind wordt gesteld, kan die persoon niet meer zelf over zijn geld of vermogen beschikken. Een bewindvoerder neemt deze taak van die persoon over.

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder neemt het complete beheer van de geldzaken over van iemand die onder bewind is gesteld. De bewindvoerder dient de financiën van deze persoon zo goed mogelijk te beheren en wordt hierop gecontroleerd door de rechter.

De standaard taken van een bewindvoerder zijn over het algemeen het:

  • Aanvragen van het beschermingsbewind;
  • Opstellen van het budgetplan;
  • Uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan (wanneer daar voldoende financiële ruimte voor is);
  • Aanvragen van toeslagen;
  • Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belasting;
  • Verzorgen van belastingaangifte (box 1);
  • Aanvragen bijzondere bijstand kosten bewindvoering;
  • Opstellen van een boedelbeschrijving 4 maanden na aanvang bewind;
  • En het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter.

Het opstellen van een budgetplan

De bewindvoerder stelt doorgaans een budgetplan op waarbij er wordt gekeken naar wat de inkomsten en uitgaven zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vaste lasten zoals gas, water, licht, huur, leefgeld en de ziektekostenverzekering. Als de financiële middelen daarnaar zijn, zal de bewindvoerder ook geld reserveren voor onvoorziene uitgaves. Daarnaar wordt er pas gekeken naar of er financieel ook ruimte is voor andere uitgaven zoals een tv- en telefoonabonnement.

Lost een bewindvoerder ook schulden af?

Veel mensen denken dat een bewindvoerder als vanzelfsprekend ook eventuele schulden aflost. Schulden kunnen immers een reden zijn om beschermingsbewind aan te vragen. Echter is het aflossen van schulden niet een standaard taak van de bewindvoerder. Bewindvoering is dan ook iets anders dan de schuldsanering. De bewindvoerder zal eerst zorgen voor een stabiel budgetplan. Daarna kan de bewindvoerder samen met de persoon die onder bewind staat kijken naar een oplossing van de schulden.

Wanneer kan beschermingsbewind nodig zijn?

Beschermingsbewind is een zeer ingrijpende maatregel, die enorm veel invloed heeft op het dagelijkse leven voor de persoon die onder bewindvoering is gesteld. Daarom wordt beschermingsbewind ook gezien als het allerlaatste redmiddel voor personen die niet hun eigen geldzaken kunnen regelen of waarvan het verstandig is dat zij niet meer bij hun eigen financiën kunnen komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bovengenoemde personen, zoals mensen die financieel worden uitgebuit en mensen met een beperking. Ook als er serieuze geldproblemen (schuldproblemen zijn) kan bewindvoering het laatste redmiddel zijn.

Hoe kunt u bewindvoering aanvragen?

Bewindvoering is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. Om beschermingsbewind aan te vragen, dient u naar deze rechter toe te gaan. Het is een zeer ingrijpende maatregel, die de rechter dan ook niet zonder geldige redenen zal toewijzen. Bent u er echter van overtuigd dat iemand echt beschermingsbewind nodig heeft? Dan is het zeker de moeite waard om voor deze persoon toch bewindvoering aan te vragen. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over. 

Onze bewindvoerders