Loonbeslag

Als je al langer last hebt van problematische schulden, dan kan dat snel leiden tot meer problemen. Een van de meest vervelende situaties is het loonbeslag. In veel gevallen gaat er een heel traject aan vooraf, maar als er eenmaal beslag is gelegd op je inkomen, dan heeft dit een behoorlijk ingrijpend effect. Indien je er zelf mee wordt geconfronteerd is het zaak om snel orde op zaken te stellen om een verergering van de situatie te voorkomen. In dat geval is budgetbeheer of bewindvoering een prima oplossing.

 

Wanneer loonbeslag?


In de meeste gevallen zal een schuldeiser altijd zijn of haar best doen om een openstaande rekening te incasseren. Dat lukt niet altijd en in het slechtste geval krijg je van de deurwaarder een dagvaarding overhandigd. Tijdens de rechtszaak kijkt de rechter naar het dossier en wijst vonnis. In veel gevallen zal de schuldeiser in het gelijk worden gesteld en kan het vonnis ten uitvoer worden gelegd. Een van de mogelijkheden die de dan deurwaarder heeft, is het leggen van beslag. Zo kan er beslag worden gelegd op alles wat waarde heeft. Het doel van de deurwaarder is namelijk om ervoor te zorgen dat de schuldeiser betaald kan worden. Een van de meest ingrijpende maatregelen is het loonbeslag.


De beslagvrije voet

Een beslag op je inkomen is een zeer ingrijpende maatregel. In de meeste gevallen betekent dit dat je slechts een minimaal bedrag over houdt om van te leven. Dit bedrag is wettelijk vastgesteld op 90% van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande betekent dit dat men, afhankelijk van de persoonlijke situatie, van een bedrag van 967,90 euro moet rondkomen. Dit heet de beslagvrije voet. Dir bedrag kan in uitzonderlijke situaties worden verhoogd, bijvoorbeeld als er sprake is van een hoge huur. Door een loonslag wordt immers de bestedingsruimte beperkt waardoor je bij een hoge huur nog verder in de problemen kan komen. Je kunt de hoogte van de beslagvrije voet hier berekenen of deze juist is vastgesteld.


Halvering van de beslagvrije voet

Ook al zou je in theorie ondanks een loonbeslag van de beslagvrije voet kunnen rondkomen, in specifieke situaties kan de beslagvrije voet ook worden gehalveerd. Dit is bijvoorbeeld het geval als je getrouwd bent of samenwoont. In een dergelijke situatie mag de deurwaarder de samenwonersnorm hanteren. Is het inkomen van je partner niet bekend, dan mag de deurwaarders volgens de wet halvering van de beslagvrije voet hanteren. Je houdt dan per saldo minder over en in de praktijk leidt dat niet zelden tot relatieproblemen.


Wanneer niet?

Een loonbeslag is dus een ingrijpend middel wat de deurwaarder kan gebruiken om de openstaande vordering(en) te innen. Dat wil overigens niet zeggen dat de deurwaarder op alle inkomstenbronnen beslag mag leggen. Er zijn namelijk enkele uitzonderingen. Zo kan er enkel beslag worden gelegd op de huurtoeslag als er sprake is van een vonnis inzake een huurachterstand. Ook op de zorgtoeslag kan alleen beslag worden gelegd als er een vonnis is verkregen inzake een achterstand bij de betaling van de zorgpremie. Ook op een uitkering inzake bijzondere bijstand, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag kan bijvoorbeeld geen beslag worden gelegd. Doet de deurwaarder dat wel, dan kan er sprake zijn van een onrechtmatig beslag.


Een loonbeslag leidt vaak tot verergering van de situatie

Als er sprake is van een of meerdere betalingsregelingen met een schuldeiser, dan kan een beslag op het inkomen verregaande gevolgen hebben. In veel gevallen is de beslagvrije voet dan niet toereikend om aan die verplichtingen te voldoen. Het gevolg is vaak dat een schuldeiser de betalingsregeling vervallen verklaart en het volledig openstaande bedrag zal opeisen. In de praktijk betekent het niet nakomen van dergelijke regelingen dat de schuldeiser(s) verder gaan met het incassotraject. De kans is dan groot dat de vordering uit handen wordt gegeven aan een deurwaarder. Het hele verhaal begint dan opnieuw en je komt steeds verder in de schulden te zitten.

Door tijdig actie te ondernemen kan je een erger voorkomen en gaan werken aan een goede financiële positie. 

Samen kunnen wij op zoek naar een oplossing. Hiervoor zou bewindvoering of budgetbeheer een goede oplossing zijn. Bel en mail voor een vrijblijvend gesprek hoe wij je kunnen helpen?