Bewindvoering / Beschermingsbewind

Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, is een wettelijke maatregel bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand (tijdelijk) niet meer financieel voor zichzelf kunnen zorgen. Maar ook als sprake is van verkwisting of problematische schulden kan beschermingsbewind worden aangevraagd. 

Bewindvoering of beschermingsbewind wordt door de betrokkene zelf, een partner of familielid, verzorgingsinstelling of de officier van justitie, aangevraagd bij de kantonrechter. Er is ook een variant die zonder aanvraag bij de kantonrechter kan plaatsvinden, maar grotendeels dezelfde werkzaamheden zijn. Dat wordt Budgetbeheer genoemd.

 Wij helpen je hierbij graag. Bel of start de chat, dan spreken wij samen de mogelijkheden door.  

Omvang en gevolgen van het beschermingsbewind

De kantonrechter bepaalt welk deel van het inkomen en/of bezittingen onder het bewind vallen. De onderbewindgestelde kan hier dan niet meer zelf over beschikken. De bewindvoerder regelt de betalingen, voert de administratie en legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over de financiën.

De onder bewind gestelde, blijft wel handelsbekwaam.  Dit betekent dat diegene weliswaar niet meer zelf zijn/haar financiën kan regelen en voor bijvoorbeeld grote aankopen toestemming nodig heeft, maar dat je wel nog overeenkomsten of rechtshandelingen zonder financieel karakter kunt aangaan (bijvoorbeeld stemmen of trouwen).

Wie kunnen er onder beschermingsbewind vallen?

Om onder beschermingsbewind te kunnen vallen dient iemand meerderjarig te zijn en handelingsbekwaam. Als je minderjarig bent, dan zijn je ouders nog verantwoordelijk. Het verzoek om onder bewind te worden gesteld kan wel worden gedaan als je minderjarig bent. Let op: het beschermingsbewind gaat dan pas in nadat je meerderjarig bent geworden.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor bewindvoering zijn wettelijk bepaald. Het tarief voor bewindvoering zonder schulden bedraagt bijvoorbeeld per maand € 116,26 en bij problematische schulden bedraagt dit per maand € 150,44. De tarieven kun je ook terugvinden via deze link.

Ik kan de kosten van beschermingsbewind niet betalen. Wat nu?

Mocht je de kosten van bewindvoering niet kunnen betalen, dan hoeft dat geen probleem te zijn. In veel gevallen betaalt de gemeente waar je woont deze kosten door middel van bijzondere bijstand. Start de chat of bel ons voor een afspraak en dan kunnen wij samen naar de mogelijkheden kijken.

En nu?

Met bovenstaande willen wij je in hoofdlijnen inzicht geven wat bewindvoering is en wat het voor jou of je naaste kan betekenen. Wij snappen heel goed dat je nog vragen hebt of dit voor jou of je naaste de juiste oplossing is. Wil je even overleggen? Bel of mail ons of start de chat.

Je kunt ook meer achtergrond informatie vinden over bewindvoering op de site van de rechtbank of op de site van de Gemeente Rotterdam.

Vragen?

Marleen
Bewindvoerder | Fiscaal jurist

Stel je vraag via WhatsApp!

Klik hier

Hans
Bewindvoerder | Fiscaal jurist

Stel je vraag via WhatsApp!

Klik hier