Bewindvoering aanvragen

Als iemand niet meer in staat is om zijn eigen geldzaken te regelen, kan hij of zij bewindvoering aanvragen. Ook anderen kunnen bewindvoering aanvragen voor iemand anders. Op deze pagina vertellen wij u wanneer het verstandig is om bewindvoering aan te vragen en hoe u dat kunt doen.

Wanneer is het verstandig om bewindvoering aan te vragen?

Wanneer iemand onder bewind staat, kan deze niet meer zelf zijn geldzaken beheren. In plaats van dat die persoon zelf zijn financiën regelt, doet een bewindvoerder dat voor hem. Bewindvoering is dan ook een ingrijpende maatregel. Daarom wordt het alleen als laatste redmiddel toegepast in situaties waar helaas niets anders meer mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouders die bewindvoering aanvragen voor hun kind met een beperking. Of denk hierbij aan kinderen die juist voor hun demente ouders bewindvoering aanvragen. Ook voor mensen met een verslaving, ernstige geldproblemen of die financieel worden uitgebuit kan bewindvoering worden aangevraagd.


Voor wie kunt u bewindvoering aanvragen?

U kunt voor uzelf, maar ook voor een ander in uw omgeving bewindvoering aanvragen. Omdat het een ingrijpende maatregel betreft, dient u hiervoor wel een gegronde reden te hebben. Bent u ervan overtuigd dat een persoon in uw omgeving echt niet zelf zijn financiële zaken kan regelen? Of heeft u het vermoeden dat iemand financieel wordt uitgebuit? Dan kunt u door bewindvoering aan te vragen deze persoon tegen zichzelf of de uitbuiters beschermen.

Hoe kunt u bewindvoering aanvragen?

Bewindvoering aanvragen voor zowel uzelf als voor een ander, kunt u bij de kantonrechter doen.
Op de site rechtspraak.nl kunt u diverse formulieren vinden waarmee de aanvraag kan worden ingediend. Daarnaast moet u aan de rechter aangeven welke bewindvoerder u heeft gekozen. U mag de bewindvoerder dus zelf kiezen. Als alle formulieren zijn verstuurd naar de rechtbank, wordt u uitgenodigd voor een zitting. Deze zitting is besloten. Een advocaat heeft u dus niet nodig. Wel betaalt u griffiekosten (ongeveer 80 euro). Tijdens de zitting stelt de rechter een aantal vragen aan u en neemt hij een besluit.

Wanneer wordt een bewindvoering toegewezen?

U kunt dus via de kantonrechter bewindvoering aanvragen, maar dat betekent niet dat deze standaard ook wordt toegewezen. Bewindvoering is een ingrijpende maatregel, waardoor deze alleen door de rechter wordt toegewezen. Dat betekent dat die persoon niet (meer) zelfstandig beslissingen over zijn financiën kan nemen. De kans is dus groot dat wanneer u bewindvoering aanvraagt, de rechter terughoudend zal zijn. Bent u er echter van overtuigd dat iemand in uw omgeving echt bewindvoering nodig heeft? Dan raden wij aan om toch bewindvoering aan te vragen.

Wat gebeurt er als een bewindvoering wordt toegewezen?

Wie onder bewind staat, mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen. Dat doet de bewindvoerder. De rechter controleert jaarlijks of de bewindvoerder die taak goed en eerlijk uitvoert. Dat laatste gaat door middel van rekening en verantwoording die de bewindvoerder moet opstellen en aan de rechtbank moet sturen.

Kan het ook anders?

Een andere, minder ingrijpende optie die veel lijkt op bewindvoering is budgetbeheer. Het verschil is dat budgetbeheer op vrijwillige basis is en bewindvoering niet. Bij problematische schulden is bewindvoering vaak de beste keuze, omdat de bewindvoerder met alle schuldeisers afspraken kan maken.

Wilt u graag weten of u beter bewindvoering kan aanvragen of dat budgetbeheer voor u de beste keuze is? Neem dan contact met ons op, want wij helpen u graag!