De algemene voorwaarden van onze dienstverlening, uitgezonderd de werkzaamheden welke in het kader van bewindvoering, mentorschap of curatele worden verricht op grond van een benoeming door de kantonrechter, kunt u vinden onder de volgende link.